Onze diensten

Opstellen / wijzigen statuten

 • Opstellen ven statuten van onderhands opgerichte vennootschappen en verenigingen
 • Opstellen van wettelijke formulieren en van processen-verbaal van vergaderingen

Neerleggen statuten en jaarrekeningen

 • Neerleggen van statuten (Griffie van de rechtbank van koophandel – Belgisch Staatsblad)
 • Neerleggen van uittreksels van processen verbaal
 • Neerleggen van jaarrekeningen (Nationale Bank)

Ondernemingsloket – Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO)

 • Activatie vestigingseenheid
 • Gelijkwaardigheidsverklaringen diploma’s
 • Wijziging of doorhaling vestigingseenheid

BTW-controlekantoor

 • BTW-nummer activeren-wijzigen of schrappen

Vertalingen

 • Vertalingen ven documenten met het oog op neerlegging
 • Beëdigde vertaling van officiële documenten

Opzoekingen

 • Aanvragen uittreksel kadastraal plan – kadastrale legger
 • Aanvragen van hypothecair getuigschrift
 • Verificatie van het bestaan van maatschappelijke en handelsbenamingen

Registraties

 • Registratie van commerciële en private (huur)overeenkomsten
 • Registratie van onderhandse akten

Diversen

 • Wettigingen – apostilles
 • Attesten niet-faling
 • Bewijs van inschrijving rechtbank van koophandel

Ons advies verheldert uw blik op alle wettelijke en administratieve formaliteiten in België.